Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 250 004 1 234 230
Sum driftskostnader -1 234 143 -1 218 014
Driftsresultat 15 861 16 215
Resultat før skatt 12 705 12 118
Årsresultat 8 798 7 163
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 61 487 60 147
Omløpsmidler 271 604 241 705
Sum gjeld 245 918 224 959
Sum egenkapital 104 521 98 149
Sum egenkapital og gjeld 350 440 323 108
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lindex AS
Orgnummer 819 282 102
Telefon (+47) 22 47 84 00
Telefaks (+47) 22 47 84 01
E-post karin.ekelund@lindex.se
Hjemmeside www.lindex.no
Besøksadresse Jernbanetorget 2, 0154 Oslo
Postadresse Postboks 348, 0101 Oslo

Nøkkelpersoner