Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 144 775 1 145 363
Sum driftskostnader -1 119 591 -1 122 770
Driftsresultat 25 184 22 593
Resultat før skatt 27 695 19 633
Årsresultat 31 147 19 179
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 27 166 49 429
Omløpsmidler 291 434 240 330
Sum gjeld 179 126 177 981
Sum egenkapital 157 746 126 599
Sum egenkapital og gjeld 336 872 304 579
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lindex AS
Orgnummer 819 282 102
Telefon (+47) 22 47 84 00
Telefaks (+47) 22 47 84 01
E-post karin.ekelund@lindex.se
Hjemmeside www.lindex.no
Besøksadresse Jernbanetorget 2, 0154 Oslo
Postadresse Postboks 348, 0101 Oslo

Nøkkelpersoner