Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 6 329
Sum driftskostnader -40 -515
Driftsresultat -40 5 813
Resultat før skatt -36 5 774
Årsresultat 31 4 357
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 370 3 190
Sum gjeld 1 776 2 728
Sum egenkapital 2 311 2 680
Sum egenkapital og gjeld 4 087 5 407
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Stene AS
Orgnummer 824 769 192
Telefon (+47) 69 39 85 55
Besøksadresse Tomteveien 21, 1618 Fredrikstad
Postadresse Moreneveien 12, 1605 Fredrikstad

Nøkkelpersoner