Nøkkeltall 2018 2017
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -29 -34
Driftsresultat -29 -34
Resultat før skatt 1 520 -32
Årsresultat 1 564 22
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2018 2017
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 445 981
Sum gjeld 1 048 1 364
Sum egenkapital 1 897 2 333
Sum egenkapital og gjeld 2 945 3 698
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Stene AS
Orgnummer 824 769 192
Telefon (+47) 69 39 85 55
Besøksadresse Tomteveien 21, 1618 Fredrikstad
Postadresse Moreneveien 12, 1605 Fredrikstad

Nøkkelpersoner