Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 184 1 328
Sum driftskostnader -460 -497
Driftsresultat 723 830
Resultat før skatt 629 522
Årsresultat 459 -448
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 3 160 2 729
Omløpsmidler 1 480 2 481
Sum gjeld 7 323 8 302
Sum egenkapital -477 -936
Sum egenkapital og gjeld 6 846 7 366
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Stene AS
Orgnummer 824 769 192
Telefon (+47) 69 39 85 55
Besøksadresse Tomteveien 21, 1618 Fredrikstad
Postadresse Moreneveien 12, 1605 Fredrikstad

Nøkkelpersoner