Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 344 691 285 998
Sum driftskostnader -317 100 -214 899
Driftsresultat 27 589 71 099
Resultat før skatt 27 578 71 703
Årsresultat 21 511 55 116
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 82 711 68 149
Omløpsmidler 205 236 189 535
Sum gjeld 221 696 179 887
Sum egenkapital 66 251 81 250
Sum egenkapital og gjeld 287 947 261 137
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tore Løkke A/S
Orgnummer 833 533 282
Telefon (+47) 72 53 40 50
Telefaks (+47) 72 53 40 51
Mobiltelefon (+47) 958 72 544
E-post firmapost@lokke.com
Hjemmeside www.lokke.com
Besøksadresse Stokksundveien 1010, 7177 Revsnes
Postadresse Stokksundveien 1010, 7177 Revsnes

Nøkkelpersoner