Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 433 564 355 101
Sum driftskostnader -321 -96
Driftsresultat 433 243 355 005
Resultat før skatt 380 316 324 787
Årsresultat 270 161 250 406
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 875 651 742 649
Sum gjeld 799 627 864 667
Sum egenkapital 1 534 457 1 530 547
Sum egenkapital og gjeld 2 334 084 2 395 214
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dnb Asset Management Holding AS
Orgnummer 835 615 472
Telefon (+47) 915 03 000
Telefaks (+47) 22 47 41 70
Mobiltelefon (+47) 915 03 000
E-post kapitalforvaltning@dnb.no
Hjemmeside dnb.no/kapitalforvaltning
Besøksadresse Bygg M- 12 Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Postadresse Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Nøkkelpersoner