Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 687 1 921
Sum driftskostnader -1 785 -1 926
Driftsresultat -99 -6
Resultat før skatt -101 -9
Årsresultat -101 -9
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 10 14
Omløpsmidler 681 869
Sum gjeld 665 755
Sum egenkapital 28 129
Sum egenkapital og gjeld 693 884
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Wintersborg Kristiansand AS
Orgnummer 838 150 772
Telefon (+47) 474 61 545
Telefaks (+47) 38 07 00 59
Mobiltelefon (+47) 477 73 333
E-post kristiansand@elitefoto.no
Besøksadresse Skippergata 21, 4611 Kristiansand S
Postadresse Postboks 652, 4666 Kristiansand S

Nøkkelpersoner