Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 343 928 351 382
Sum driftskostnader -370 041 -393 983
Driftsresultat -26 113 -42 601
Resultat før skatt -30 684 -46 036
Årsresultat -23 438 -34 695
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 20 664 16 725
Omløpsmidler 112 880 114 646
Sum gjeld 108 445 103 079
Sum egenkapital 35 611 37 495
Sum egenkapital og gjeld 144 055 140 573
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Christiania Glasmagasin
Orgnummer 840 207 412
Telefon (+47) 22 90 89 00
Telefaks (+47) 66 98 23 61
E-post info@cg.no
Hjemmeside www.cg.no
Besøksadresse Pustutveien 18, 1396 Billingstad
Postadresse Postboks 55, 1312 Slependen

Nøkkelpersoner