Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 286 440 309 278
Sum driftskostnader -288 043 -315 141
Driftsresultat -1 603 -5 863
Resultat før skatt -3 845 -8 692
Årsresultat -3 507 -7 902
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 10 722 15 043
Omløpsmidler 69 240 76 341
Sum gjeld 68 203 76 484
Sum egenkapital 23 305 26 421
Sum egenkapital og gjeld 91 508 102 906
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Christiania Glasmagasin
Orgnummer 840 207 412
Telefon (+47) 22 90 89 00
Telefaks (+47) 66 98 23 61
E-post info@cg.no
Hjemmeside www.cg.no
Besøksadresse Pustutveien 18, 1396 Billingstad
Postadresse Postboks 55, 1312 Slependen

Nøkkelpersoner