Nøkkeltall 2004
Sum driftsinntekter 769 807
Sum driftskostnader -758 257
Driftsresultat 11 550
Resultat før skatt -19 051
Årsresultat 8 966
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2004
Varige driftsmidler 800 196
Omløpsmidler 242 949
Sum gjeld 1 395 314
Sum egenkapital 401 206
Sum egenkapital og gjeld 1 796 520
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nedre Eiker Kommune
Orgnummer 841 088 832
Telefon (+47) 32 23 25 00
Telefaks (+47) 32 23 25 99
E-post post@nedre-eiker.kommune.no
Hjemmeside www.nedre-eiker.kommune.no/
Besøksadresse Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen
Postadresse Postboks C, 3051 Mjøndalen

Nøkkelpersoner