Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 1 043 907 1 077 367
Sum driftskostnader -1 142 510 -1 111 161
Driftsresultat -98 602 -33 794
Resultat før skatt -57 109 336
Årsresultat -35 903 1 581
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 346 262 364 379
Omløpsmidler 325 314 308 258
Sum gjeld 631 648 642 838
Sum egenkapital 88 445 127 448
Sum egenkapital og gjeld 720 093 770 287
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Spenncon AS
Orgnummer 844 558 082
Telefon (+47) 67 57 39 00
E-post post@spenncon.no
Hjemmeside www.spenncon.no
Besøksadresse Eyvind Lyches vei 19 A, 1338 Sandvika
Postadresse Postboks 574, 1302 Sandvika

Nøkkelpersoner