Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 5 461 4 437
Sum driftskostnader -9 946 -4 901
Driftsresultat -4 485 -464
Resultat før skatt -8 169 -3 405
Årsresultat -6 373 -2 655
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 27 716 27 763
Omløpsmidler 34 147 19 286
Sum gjeld 116 699 99 393
Sum egenkapital 50 837 52 782
Sum egenkapital og gjeld 167 536 152 175
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sunde O N Eiendom A/S
Orgnummer 845 820 422
Telefon (+47) 23 11 86 00
Telefaks (+47) 23 11 86 01
Hjemmeside www.onsunde.no/
Besøksadresse Bryggegata 3, 0250 Oslo
Postadresse Bryggegata 3, 0250 Oslo

Nøkkelpersoner