Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 722 4 198
Sum driftskostnader -2 212 -3 673
Driftsresultat 2 510 527
Resultat før skatt 500 -1 955
Årsresultat -32 2 346
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 14 619 15 544
Omløpsmidler 21 076 33 734
Sum gjeld 80 557 86 727
Sum egenkapital 58 302 64 977
Sum egenkapital og gjeld 138 859 151 704
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sunde O N Eiendom A/S
Orgnummer 845 820 422
Telefon (+47) 23 11 86 00
Telefaks (+47) 23 11 86 01
Hjemmeside www.onsunde.no/
Besøksadresse Bryggegata 3, 0250 Oslo
Postadresse Bryggegata 3, 0250 Oslo

Nøkkelpersoner