Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 14 169 27 193
Sum driftskostnader -3 681 -4 391
Driftsresultat 10 488 22 802
Resultat før skatt 12 654 32 483
Årsresultat 16 281 20 547
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 15 772 41 329
Omløpsmidler 8 800 35 783
Sum gjeld 107 175 124 639
Sum egenkapital 70 058 74 246
Sum egenkapital og gjeld 177 233 198 885
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sunde O N Eiendom A/S
Orgnummer 845 820 422
Telefon (+47) 23 11 86 00
Telefaks (+47) 23 11 86 01
Hjemmeside www.onsunde.no/
Besøksadresse Bryggegata 3, 0250 Oslo
Postadresse Bryggegata 3, 0250 Oslo

Nøkkelpersoner