Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 22 475 22 400
Sum driftskostnader 13 220 13 425
Driftsresultat 9 255 8 974
Resultat før skatt 7 740 6 962
Årsresultat 7 740 6 962
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 194 456 194 197
Omløpsmidler 9 615 8 615
Sum gjeld 93 173 99 722
Sum egenkapital 111 135 103 395
Sum egenkapital og gjeld 204 308 203 117
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kolstadhaugen Borettslag
Orgnummer 848 819 662
Telefon (+47) 72 58 32 70
Besøksadresse v/TOBB Krambugata 1, 7011 Trondheim
Postadresse v/TOBB Postboks 2424 Sluppen, 7005 Trondheim

Nøkkelpersoner