Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 38 434 82 636
Sum driftskostnader -39 305 -95 291
Driftsresultat -871 -12 655
Resultat før skatt -675 -14 283
Årsresultat -675 -14 283
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 614 507
Omløpsmidler 11 227 22 311
Sum gjeld 12 498 22 800
Sum egenkapital -657 18
Sum egenkapital og gjeld 11 841 22 819
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hansen & Dysvik
Orgnummer 850 268 312
Telefon (+47) 67 91 25 00
Telefaks (+47) 67 91 25 01
Hjemmeside www.hd.no
Besøksadresse Gamleveien 68, 1476 Rasta
Postadresse Postboks 91, 1469

Nøkkelpersoner