Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 52 0
Sum driftskostnader -11 -19
Driftsresultat 42 -19
Resultat før skatt 1 -61
Årsresultat 1 -61
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 8
Sum gjeld 3 959 4 010
Sum egenkapital -3 959 -3 959
Sum egenkapital og gjeld 0 51
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Barry Q AS
Orgnummer 854 433 512
Telefon (+47) 23 33 81 90
Telefaks (+47) 23 33 81 91
Mobiltelefon (+47) 909 70 979
E-post barryq@barryq.no
Hjemmeside www.barryq.no/
Besøksadresse Stanseveien 31, 0976 Oslo
Postadresse Postboks 185 Kalbakken, 0903 Oslo

Nøkkelpersoner