Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 34 31
Sum driftskostnader -27 -125
Driftsresultat 8 -95
Resultat før skatt -35 -132
Årsresultat -35 -132
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 53 62
Sum gjeld 4 015 3 988
Sum egenkapital -3 918 -3 883
Sum egenkapital og gjeld 96 105
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Barry Q AS
Orgnummer 854 433 512
Telefon (+47) 23 33 81 90
Telefaks (+47) 23 33 81 91
Mobiltelefon (+47) 909 70 979
E-post barryq@barryq.no
Hjemmeside www.barryq.no/
Besøksadresse Stanseveien 31, 0976 Oslo
Postadresse Postboks 185 Kalbakken, 0903 Oslo

Nøkkelpersoner