Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 275 1 087
Sum driftskostnader -493 -2 192
Driftsresultat -219 -1 105
Resultat før skatt -266 -1 180
Årsresultat -266 -1 180
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 134 368
Sum gjeld 3 928 3 852
Sum egenkapital -3 751 -3 485
Sum egenkapital og gjeld 177 368
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Barry Q AS
Orgnummer 854 433 512
Telefon (+47) 23 33 81 90
Telefaks (+47) 23 33 81 91
Mobiltelefon (+47) 909 70 979
E-post barryq@barryq.no
Hjemmeside www.barryq.no/
Besøksadresse Stanseveien 31, 0976 Oslo
Postadresse Postboks 185 Kalbakken, 0903 Oslo

Nøkkelpersoner