Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 14 271 12 685
Sum driftskostnader -12 988 -12 067
Driftsresultat 1 283 617
Resultat før skatt 1 318 660
Årsresultat 983 472
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 60 108
Omløpsmidler 4 742 3 597
Sum gjeld 3 811 3 191
Sum egenkapital 1 032 550
Sum egenkapital og gjeld 4 843 3 741
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Byrået I Son AS
Orgnummer 857 596 552
Telefon (+47) 64 98 30 00
Telefaks (+47) 64 98 30 01
E-post firmapost@bisas.no
Hjemmeside www.bisas.no
Besøksadresse Sletta Næringspark Brevikbråteveien 9, 1555 Son
Postadresse Postboks 144, 1556 Son

Nøkkelpersoner