Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 12 302 11 924
Sum driftskostnader -11 829 -11 167
Driftsresultat 473 757
Resultat før skatt 597 966
Årsresultat 430 687
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 39 143
Omløpsmidler 4 193 3 469
Sum gjeld 4 117 3 588
Sum egenkapital 313 283
Sum egenkapital og gjeld 4 431 3 871
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Byrået I Son AS
Orgnummer 857 596 552
Telefon (+47) 64 98 30 00
Telefaks (+47) 64 98 30 01
E-post firmapost@bisas.no
Hjemmeside www.bisas.no
Besøksadresse Sletta Næringspark Brevikbråteveien 9, 1555 Son
Postadresse Postboks 144, 1556 Son

Nøkkelpersoner