Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 16 384 15 851
Sum driftskostnader -1 989 -4 488
Driftsresultat 14 394 11 363
Resultat før skatt 13 539 9 965
Årsresultat 13 539 9 965
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 90 451 91 636
Omløpsmidler 332 1 588
Sum gjeld 28 951 41 332
Sum egenkapital 61 831 51 892
Sum egenkapital og gjeld 90 783 93 224
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Karl Johans Gate 12 J ANS
Orgnummer 858 682 002
Besøksadresse Øvre Slottsgate 12 B, 0157 Oslo
Postadresse Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo

Nøkkelpersoner