Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 15 851 15 253
Sum driftskostnader -4 488 -2 293
Driftsresultat 11 363 12 960
Resultat før skatt 9 965 11 244
Årsresultat 9 965 11 244
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 91 636 90 807
Omløpsmidler 1 588 653
Sum gjeld 41 332 46 033
Sum egenkapital 51 892 45 427
Sum egenkapital og gjeld 93 224 91 460
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Karl Johans Gate 12 J ANS
Orgnummer 858 682 002
Besøksadresse Øvre Slottsgate 12 B, 0157 Oslo
Postadresse Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo

Nøkkelpersoner