E og B Ruud-Pedersens Legat For Eldre I Nordstrand

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 90
Sum driftskostnader -53 -23
Driftsresultat -53 67
Resultat før skatt 14 47
Årsresultat 14 47
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 14 684
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 698 684
Sum egenkapital og gjeld 698 684
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ruud Pedersens E Og B Legat For Sti
Orgnummer 860 867 532
Telefon (+47) 22 29 47 17
Telefaks (+47) 22 36 31 43
Mobiltelefon (+47) 950 42 831
E-post svethorp@online.no
Besøksadresse v/adv. Svein Thorp Breidablikkveien 22, 1167 Oslo
Postadresse v/adv. Svein Thorp Breidablikkveien 22, 1167 Oslo

Nøkkelpersoner