E og B Ruud-Pedersens Legat For Eldre I Nordstrand

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -142 -178
Driftsresultat -142 -178
Resultat før skatt -155 -134
Årsresultat -155 -134
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 21 1
Sum gjeld 7 0
Sum egenkapital 409 564
Sum egenkapital og gjeld 416 564
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ruud Pedersens E Og B Legat For Sti
Orgnummer 860 867 532
Telefon (+47) 22 29 47 17
Telefaks (+47) 22 36 31 43
Mobiltelefon (+47) 950 42 831
E-post svethorp@online.no
Besøksadresse v/adv. Svein Thorp Breidablikkveien 22, 1167 Oslo
Postadresse v/adv. Svein Thorp Breidablikkveien 22, 1167 Oslo

Nøkkelpersoner