Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 5 330 4 421
Sum driftskostnader -5 469 -4 089
Driftsresultat -139 332
Resultat før skatt -140 336
Årsresultat -140 336
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 283 353
Omløpsmidler 1 381 1 701
Sum gjeld 870 1 056
Sum egenkapital 843 998
Sum egenkapital og gjeld 1 713 2 054
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hemsedal Byggelag AS
Orgnummer 865 161 352
Telefon (+47) 32 06 06 40
Telefaks (+47) 32 06 04 01
Mobiltelefon (+47) 911 86 199
E-post oyvind@hemsedal-byggelag.no
Hjemmeside hemsedalbyggelag.no/
Besøksadresse Kven, 3560 Hemsedal
Postadresse Kven, 3560 Hemsedal

Nøkkelpersoner