Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 3 679 6 022
Sum driftskostnader -3 870 -6 115
Driftsresultat -190 -92
Resultat før skatt -189 -105
Årsresultat -189 -105
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 127 123
Omløpsmidler 1 522 2 404
Sum gjeld 669 1 377
Sum egenkapital 995 1 184
Sum egenkapital og gjeld 1 665 2 561
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hemsedal Byggelag AS
Orgnummer 865 161 352
Telefon (+47) 911 86 199
Telefaks (+47) 32 06 04 01
E-post oyvind@hemsedal-byggelag.no
Hjemmeside hemsedalbyggelag.no
Besøksadresse Kven, 3560 Hemsedal
Postadresse Kven, 3560 Hemsedal

Nøkkelpersoner