Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 7 461 5 009
Sum driftskostnader -7 444 -5 052
Driftsresultat 16 -43
Resultat før skatt 8 -43
Årsresultat 8 -43
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 192 157
Omløpsmidler 2 267 1 075
Sum gjeld 1 665 472
Sum egenkapital 808 801
Sum egenkapital og gjeld 2 473 1 273
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hemsedal Byggelag AS
Orgnummer 865 161 352
Telefon (+47) 911 86 199
Telefaks (+47) 32 06 04 01
E-post oyvind@hemsedal-byggelag.no
Hjemmeside hemsedalbyggelag.no/
Besøksadresse Kven, 3560 Hemsedal
Postadresse Kven, 3560 Hemsedal

Nøkkelpersoner