Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 671 633
Sum driftskostnader -1 099 -1 417
Driftsresultat -429 -784
Resultat før skatt 290 2 135
Årsresultat 290 2 135
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 9 657 8 734
Omløpsmidler 2 015 1 356
Sum gjeld 8 395 6 757
Sum egenkapital 15 097 16 222
Sum egenkapital og gjeld 23 493 22 979
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hjelmeland Invest AS
Orgnummer 865 451 032
Besøksadresse Førde Brygge 37, 6800 Førde
Postadresse Førde Brygge 37, 6800 Førde

Nøkkelpersoner