Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 124 1 096
Sum driftskostnader -1 183 -1 056
Driftsresultat -58 39
Resultat før skatt -266 1 992
Årsresultat -266 1 992
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 8 322 8 662
Omløpsmidler 289 816
Sum gjeld 6 046 5 136
Sum egenkapital 13 862 15 245
Sum egenkapital og gjeld 19 908 20 381
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hjelmeland Invest AS
Orgnummer 865 451 032
Besøksadresse Førde Brygge 37, 6800 Førde
Postadresse Førde Brygge 37, 6800 Førde

Nøkkelpersoner