Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 74 953 72 209
Sum driftskostnader -76 807 -75 150
Driftsresultat -1 854 -2 941
Resultat før skatt -2 106 -3 132
Årsresultat -1 599 -2 431
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 339 343
Omløpsmidler 22 803 18 994
Sum gjeld 19 325 13 561
Sum egenkapital 5 851 7 450
Sum egenkapital og gjeld 25 176 21 012
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Byggelaget Time AS
Orgnummer 866 255 342
Telefon (+47) 51 77 91 91
Mobiltelefon (+47) 934 35 280
E-post harald@byggelaget.no
Hjemmeside www.bygglaget.no
Besøksadresse Vesthagen 4, 4344 Bryne
Postadresse Elvegaten 2, 4344 Bryne

Nøkkelpersoner