Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 10 322 10 312
Sum driftskostnader -9 646 -10 069
Driftsresultat 676 243
Resultat før skatt 639 -334
Årsresultat 463 -387
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 179 208
Omløpsmidler 1 361 900
Sum gjeld 1 613 1 638
Sum egenkapital -51 -514
Sum egenkapital og gjeld 1 561 1 123
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Revetal Auto-Service AS
Orgnummer 867 785 302
Telefon (+47) 33 06 26 74
Telefaks (+47) 33 06 29 42
Besøksadresse Brårveien 1, 3174 Revetal
Postadresse Brårveien 1, 3174 Revetal

Nøkkelpersoner