Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 10 332 11 467
Sum driftskostnader -10 050 -10 502
Driftsresultat 281 965
Resultat før skatt 268 955
Årsresultat 195 692
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 210 173
Omløpsmidler 1 454 1 881
Sum gjeld 1 497 1 433
Sum egenkapital 203 641
Sum egenkapital og gjeld 1 700 2 073
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Revetal Auto-Service AS
Orgnummer 867 785 302
Telefon (+47) 33 06 26 74
Telefaks (+47) 33 06 29 42
Besøksadresse Brårveien 1, 3174 Revetal
Postadresse Brårveien 1, 3174 Revetal

Nøkkelpersoner