Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 959 2 536
Sum driftskostnader -3 122 -1 852
Driftsresultat 837 685
Resultat før skatt 828 676
Årsresultat 623 494
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 135 45
Omløpsmidler 1 380 1 512
Sum gjeld 706 371
Sum egenkapital 1 836 1 213
Sum egenkapital og gjeld 2 542 1 584
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ellingsen S A/S
Orgnummer 868 513 322
Telefon (+47) 950 85 066
Mobiltelefon (+47) 950 85 066
E-post oellingsen@gmail.com
Hjemmeside www.s-ellingsen.no
Besøksadresse Strøket 7, 1383 Asker
Postadresse Postboks 60, 1371 Asker

Nøkkelpersoner