Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 108 1 663
Sum driftskostnader -1 816 -1 338
Driftsresultat 291 324
Resultat før skatt 290 319
Årsresultat 212 230
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 016 1 160
Sum gjeld 324 680
Sum egenkapital 719 507
Sum egenkapital og gjeld 1 043 1 187
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ellingsen S A/S
Orgnummer 868 513 322
Telefon (+47) 950 85 066
Mobiltelefon (+47) 950 85 066
E-post oellingsen@gmail.com
Hjemmeside www.s-ellingsen.no
Besøksadresse Strøket 7, 1383 Asker
Postadresse Postboks 60, 1371 Asker

Nøkkelpersoner