Nøkkeltall 2014 2012
Sum driftsinntekter 391 391 312 038
Sum driftskostnader -230 601 -180 628
Driftsresultat 160 790 131 410
Resultat før skatt 123 357 449 946
Årsresultat 89 357 495 190
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2012
Varige driftsmidler 12 793 8 065
Omløpsmidler 447 608 2 186 058
Sum gjeld 648 167 1 131 908
Sum egenkapital 963 424 2 184 833
Sum egenkapital og gjeld 1 611 591 3 316 741
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Apotek 1 Gruppen AS
Orgnummer 872 424 172
Telefon (+47) 21 61 10 00
Telefaks (+47) 21 61 10 01
E-post bente.arnesen@apotek1.no
Hjemmeside www.apotek1.no
Besøksadresse Skårersletta 55, 1473 Lørenskog
Postadresse Postboks 243, 1471 Lørenskog

Nøkkelpersoner