Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 -20
Sum driftskostnader -30 236
Driftsresultat -30 216
Resultat før skatt 334 749
Årsresultat 250 545
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 14 338 14 783
Sum gjeld 315 779
Sum egenkapital 14 041 14 027
Sum egenkapital og gjeld 14 356 14 807
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tekstil Agenturet AS
Orgnummer 874 448 982
Telefon (+47) 52 84 51 70
Telefaks (+47) 52 84 51 71
Besøksadresse Døvleveien 41, 3170 Sem
Postadresse c/o DK Company AS La Coursvej 6, 3170 Sem

Nøkkelpersoner