Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 88 67
Sum driftskostnader -411 -800
Driftsresultat -323 -733
Resultat før skatt 274 -9
Årsresultat 274 -9
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 64 108
Omløpsmidler 1 073 1 138
Sum gjeld 2 722 3 105
Sum egenkapital 1 245 971
Sum egenkapital og gjeld 3 967 4 076
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Berg K AS
Orgnummer 875 777 882
Telefon (+47) 994 87 313
Mobiltelefon (+47) 994 87 313
E-post kai.berg@folloentreprenor.no
Besøksadresse Skogveien 29 A, 1406 Ski
Postadresse Postboks 53, 1401 Ski

Nøkkelpersoner