Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -55 -65
Driftsresultat -55 -65
Resultat før skatt -16 48
Årsresultat -16 48
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 036 1 054
Sum gjeld 4 6
Sum egenkapital 1 032 1 048
Sum egenkapital og gjeld 1 036 1 054
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nøkleby Alfred Gavefond V Toten Sti
Orgnummer 875 857 932
Telefon (+47) 61 15 33 00
Telefaks (+47) 61 15 35 55
Besøksadresse v/Kommunekassereren I v Toten, 2830 Raufoss
Postadresse v/Kommunekassereren i V Toten , 2830 Raufoss

Nøkkelpersoner