Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -6 -23
Driftsresultat -6 -23
Resultat før skatt 82 139
Årsresultat 82 139
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 000 921
Sum gjeld 0 3
Sum egenkapital 1 000 918
Sum egenkapital og gjeld 1 000 921
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nøkleby Alfred Gavefond V Toten Sti
Orgnummer 875 857 932
Telefon (+47) 61 15 33 00
Telefaks (+47) 61 15 35 55
Besøksadresse v/Kommunekassereren I v Toten, 2830 Raufoss
Postadresse v/Kommunekassereren i V Toten , 2830 Raufoss

Nøkkelpersoner