Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 702 4 334
Sum driftskostnader -4 608 -3 843
Driftsresultat 94 491
Resultat før skatt 69 453
Årsresultat 57 419
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 67 4
Omløpsmidler 1 401 1 327
Sum gjeld 696 617
Sum egenkapital 772 715
Sum egenkapital og gjeld 1 468 1 332
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Elvent Automatiske Systemer A/S
Orgnummer 875 865 552
Telefon (+47) 55 34 26 00
E-post age@elvent.no
Hjemmeside www.elvent.no
Besøksadresse Johan Berentsens vei 41, 5160 Laksevåg
Postadresse Johan Berentsens vei 41, 5160 Laksevåg

Nøkkelpersoner