Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 406 426
Sum driftskostnader -536 -509
Driftsresultat -130 -83
Resultat før skatt 367 411
Årsresultat 284 321
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 486 643
Omløpsmidler 1 024 696
Sum gjeld 3 489 4 541
Sum egenkapital 9 328 9 043
Sum egenkapital og gjeld 12 816 13 585
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn V Kolstad Holding AS
Orgnummer 875 982 222
Telefon (+47) 72 88 60 10
Telefaks (+47) 72 88 60 11
E-post post@oddkolstad.no
Hjemmeside www.oddkolstad.no
Besøksadresse Torgardstrøa 16, 7072 Heimdal
Postadresse Industriveien 63, 7080 Heimdal

Nøkkelpersoner