Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 196 196
Sum driftskostnader -43 -44
Driftsresultat 153 152
Resultat før skatt 180 178
Årsresultat 132 130
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 938 953
Omløpsmidler 160 247
Sum gjeld 99 106
Sum egenkapital 1 881 1 750
Sum egenkapital og gjeld 1 980 1 856
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Skibåsen 20 G AS
Orgnummer 876 103 532
Telefon (+47) 38 04 29 94
Telefaks (+47) 38 04 29 95
E-post per@borslid.no
Besøksadresse Skibåsen 20 G, 4636 Kristiansand S
Postadresse Skibåsen 20 G, 4636 Kristiansand S

Nøkkelpersoner