Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 177 196
Sum driftskostnader -108 -44
Driftsresultat 68 151
Resultat før skatt 95 177
Årsresultat 74 134
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 892 907
Omløpsmidler 189 299
Sum gjeld 69 93
Sum egenkapital 2 228 2 154
Sum egenkapital og gjeld 2 298 2 247
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Skibåsen 20 G AS
Orgnummer 876 103 532
Telefon (+47) 38 04 29 94
Telefaks (+47) 38 04 29 95
E-post per@borslid.no
Besøksadresse Skibåsen 20 G, 4636 Kristiansand S
Postadresse Skibåsen 20 G, 4636 Kristiansand S

Nøkkelpersoner