Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 196 196
Sum driftskostnader -44 -44
Driftsresultat 151 152
Resultat før skatt 177 185
Årsresultat 134 139
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 907 922
Omløpsmidler 299 181
Sum gjeld 93 99
Sum egenkapital 2 154 2 020
Sum egenkapital og gjeld 2 247 2 119
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Skibåsen 20 G AS
Orgnummer 876 103 532
Telefon (+47) 38 04 29 94
Telefaks (+47) 38 04 29 95
E-post per@borslid.no
Besøksadresse Skibåsen 20 G, 4636 Kristiansand S
Postadresse Skibåsen 20 G, 4636 Kristiansand S

Nøkkelpersoner