Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 17 988 19 938
Sum driftskostnader -18 799 -20 789
Driftsresultat -811 -852
Resultat før skatt -961 -1 037
Årsresultat -742 -780
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 586 4 348
Sum gjeld 5 350 5 151
Sum egenkapital -1 244 -502
Sum egenkapital og gjeld 4 106 4 649
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bunnpris Brønnøysund AS
Orgnummer 876 297 922
Telefon (+47) 75 02 30 11
Telefaks (+47) 75 02 38 10
Besøksadresse Storg 30, 8900 Brønnøysund
Postadresse c/o I K Lykke AS Postboks 2431 Sluppen, 7005 Trondheim

Nøkkelpersoner