Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 21 878 22 193
Sum driftskostnader -23 021 -22 597
Driftsresultat -1 143 -404
Resultat før skatt -1 328 -527
Årsresultat -969 -380
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 5 927 6 442
Sum gjeld 5 693 6 141
Sum egenkapital 278 327
Sum egenkapital og gjeld 5 971 6 468
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bunnpris Brønnøysund AS
Orgnummer 876 297 922
Telefon (+47) 75 02 30 11
Telefaks (+47) 75 02 38 10
Besøksadresse Storg 30, 8900 Brønnøysund
Postadresse c/o I K Lykke AS Postboks 2431 Sluppen, 7005 Trondheim

Nøkkelpersoner