Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 66 186 61 301
Sum driftskostnader -58 903 -57 422
Driftsresultat 7 283 3 880
Resultat før skatt 7 345 4 155
Årsresultat 5 521 3 063
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 7 107 8 071
Omløpsmidler 27 264 22 769
Sum gjeld 12 445 12 985
Sum egenkapital 34 562 30 491
Sum egenkapital og gjeld 47 007 43 476
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Stensli Gjenvinning AS
Orgnummer 876 563 622
Telefon (+47) 468 15 000
Telefaks (+47) 62 34 05 66
E-post firmapost@stensli.no
Hjemmeside www.stensli.no
Besøksadresse Globus Næringspark, 2380 Brumunddal
Postadresse Postboks 280, 2381 Brumunddal

Nøkkelpersoner