Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -50 -32
Driftsresultat -50 -32
Resultat før skatt -87 -69
Årsresultat -87 -69
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 2
Sum gjeld 3 139 3 051
Sum egenkapital -3 136 -3 049
Sum egenkapital og gjeld 2 2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eco Industrial Management Eim Norge
Orgnummer 876 783 622
Telefon (+47) 22 54 90 80
Telefaks (+47) 22 55 93 61
Mobiltelefon (+47) (+47) 908 55 933
E-post eco-i@online.no
Hjemmeside www.eco-composter.com
Besøksadresse Thomas Heftyes gate 42 E, 0264 Oslo
Postadresse Postboks 208 , Skøyen, 0213 Oslo

Nøkkelpersoner