Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -31 -42
Driftsresultat -31 -42
Resultat før skatt -86 -94
Årsresultat -86 -94
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 7
Sum gjeld 2 980 2 900
Sum egenkapital -2 980 -2 894
Sum egenkapital og gjeld 0 7
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eco Industrial Management Eim Norge
Orgnummer 876 783 622
Telefon (+47) 22 54 90 80
Telefaks (+47) 22 55 93 61
Mobiltelefon (+47) (+47) 908 55 933
E-post eco-i@online.no
Hjemmeside www.eco-composter.com
Besøksadresse Thomas Heftyes gate 42 E, 0264 Oslo
Postadresse Postboks 208 , Skøyen, 0213 Oslo

Nøkkelpersoner