Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 686 1 047
Sum driftskostnader -669 -536
Driftsresultat 18 511
Resultat før skatt 64 529
Årsresultat 101 277
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 85 85
Omløpsmidler 1 304 1 405
Sum gjeld 79 281
Sum egenkapital 1 344 1 243
Sum egenkapital og gjeld 1 424 1 525
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nor Ocean S P AS
Orgnummer 876 809 672
Telefon (+47) 22 12 45 10
Telefaks (+47) 465 49 880
Mobiltelefon (+47) 911 02 070
E-post sandp@nor-ocean.no
Besøksadresse Slemdalsveien 70, 0370 Oslo
Postadresse Slemdalsveien 70, 0370 Oslo

Nøkkelpersoner