Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 019 759
Sum driftskostnader -582 -720
Driftsresultat 437 39
Resultat før skatt 400 127
Årsresultat 281 68
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 85 85
Omløpsmidler 3 259 2 716
Sum gjeld 1 685 1 424
Sum egenkapital 1 693 1 412
Sum egenkapital og gjeld 3 379 2 836
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nor Ocean S P AS
Orgnummer 876 809 672
Telefon (+47) 22 12 45 10
Telefaks (+47) 465 49 880
Mobiltelefon (+47) 911 02 070
E-post sandp@nor-ocean.no
Besøksadresse Slemdalsveien 70, 0370 Oslo
Postadresse Slemdalsveien 70, 0370 Oslo

Nøkkelpersoner