Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 403 1 828
Sum driftskostnader -915 -806
Driftsresultat 488 1 021
Resultat før skatt 499 1 039
Årsresultat 433 876
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 9 869 10 040
Omløpsmidler 1 003 1 282
Sum gjeld 2 001 2 506
Sum egenkapital 8 870 8 816
Sum egenkapital og gjeld 10 872 11 321
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Niam V Festningen Eiendom AS
Orgnummer 876 855 232
Telefon (+47) 23 28 27 00
Telefaks (+47) 24 11 75 01
E-post firmapost@sektor.no
Besøksadresse c/o Sektor Eiendomsutvikling AS Drammensveien 145, 0277 Oslo
Postadresse Postboks 164 Skøyen, 0212 Oslo

Nøkkelpersoner