Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 63 105
Sum driftskostnader 0 0
Driftsresultat 63 105
Resultat før skatt 76 104
Årsresultat 85 76
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 7 542 166
Sum gjeld 7 460 1 028
Sum egenkapital 730 645
Sum egenkapital og gjeld 8 190 1 673
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ray Tronic AS
Orgnummer 876 899 582
Besøksadresse Møllergata 39, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 8914 Youngstorget, 0028 Oslo

Nøkkelpersoner