Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 146 245
Sum driftskostnader -6 -56
Driftsresultat 141 189
Resultat før skatt 140 188
Årsresultat 102 136
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 139 132
Sum gjeld 42 59
Sum egenkapital 569 467
Sum egenkapital og gjeld 610 525
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ray Tronic AS
Orgnummer 876 899 582
Besøksadresse Møllergata 39, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 8914 Youngstorget, 0028 Oslo

Nøkkelpersoner