Nøkkeltall 2018 2017
Sum driftsinntekter 0 122
Sum driftskostnader -818 -212
Driftsresultat -818 -90
Resultat før skatt -4 559 -3 661
Årsresultat -3 755 -2 982
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2018 2017
Varige driftsmidler 12 82
Omløpsmidler 3 398 4 619
Sum gjeld 101 361 98 093
Sum egenkapital -81 525 -77 769
Sum egenkapital og gjeld 19 837 20 324
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jamebo AS
Orgnummer 876 950 782
Telefon (+47) 22 93 38 50
Telefaks (+47) 22 93 38 51
Besøksadresse Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Postadresse Postboks 2743 Solli, 0204 Oslo

Nøkkelpersoner