Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -1 796 -1 848
Driftsresultat -1 796 -1 848
Resultat før skatt -16 368 4 851
Årsresultat -16 978 5 694
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 6 364 6 434
Omløpsmidler 2 915 15 023
Sum gjeld 35 969 34 544
Sum egenkapital -12 573 4 404
Sum egenkapital og gjeld 23 396 38 948
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jamebo AS
Orgnummer 876 950 782
Telefon (+47) 22 93 38 50
Telefaks (+47) 22 93 38 51
Besøksadresse Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Postadresse Postboks 2743 Solli, 0204 Oslo

Nøkkelpersoner