Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -2 340 -2 894
Driftsresultat -2 340 -2 894
Resultat før skatt -4 614 -63 650
Årsresultat -3 718 -62 974
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 152 4 224
Omløpsmidler 3 912 3 006
Sum gjeld 93 794 92 847
Sum egenkapital -74 788 -71 070
Sum egenkapital og gjeld 19 007 21 776
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jamebo AS
Orgnummer 876 950 782
Telefon (+47) 22 93 38 50
Telefaks (+47) 22 93 38 51
Besøksadresse Bygdøy Allé 4, 0257 Oslo
Postadresse Postboks 2743 Solli, 0204 Oslo

Nøkkelpersoner