Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 57 219 45 187
Sum driftskostnader -54 915 -43 410
Driftsresultat 2 304 1 777
Resultat før skatt 1 845 1 339
Årsresultat 1 374 989
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 9 359 8 651
Omløpsmidler 9 519 4 476
Sum gjeld 12 574 8 526
Sum egenkapital 7 172 5 798
Sum egenkapital og gjeld 19 746 14 324
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sandefisk AS
Orgnummer 876 982 382
Telefon (+47) 70 02 65 20
Telefaks (+47) 70 02 65 21
E-post sandefisk@sandefisk.no
Hjemmeside www.sandefisk.no
Besøksadresse Korsneset, 6089 Sandshamn
Postadresse Korsneset, 6089 Sandshamn

Nøkkelpersoner