Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 260 383 226 622
Sum driftskostnader -230 074 -200 527
Driftsresultat 30 309 26 094
Resultat før skatt 30 079 23 487
Årsresultat 23 054 17 413
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 29 948 32 045
Omløpsmidler 90 910 67 914
Sum gjeld 94 024 74 989
Sum egenkapital 30 518 28 608
Sum egenkapital og gjeld 124 543 103 598
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sandnesgarn AS
Orgnummer 877 050 262
Telefon (+47) 51 67 36 56
Telefaks (+47) 51 67 36 56
E-post post@sandnesgarn.no
Hjemmeside www.sandnesgarn.no
Besøksadresse Foss-Eikeland, 4302 Sandnes
Postadresse Postboks 143, 4302 Sandnes

Nøkkelpersoner