Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 189 298 181 793
Sum driftskostnader -166 949 -159 652
Driftsresultat 22 348 22 141
Resultat før skatt 20 447 20 225
Årsresultat 14 909 14 715
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 33 281 35 525
Omløpsmidler 75 613 68 066
Sum gjeld 83 576 77 391
Sum egenkapital 27 958 26 922
Sum egenkapital og gjeld 111 535 104 313
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sandnesgarn AS
Orgnummer 877 050 262
Telefon (+47) 51 67 36 56
Telefaks (+47) 51 67 36 56
E-post post@sandnesgarn.no
Hjemmeside www.sandnesgarn.no
Besøksadresse Foss-Eikeland, 4302 Sandnes
Postadresse Postboks 143, 4302 Sandnes

Nøkkelpersoner