Solveig Sommer og Johan P Sommers Stiftelse Til Klinisk Psykiatri Forskning

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -149 -168
Driftsresultat -149 -168
Resultat før skatt -19 -174
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 5 805 5 714
Sum gjeld 42 8
Sum egenkapital 5 763 5 706
Sum egenkapital og gjeld 5 805 5 714
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sommer Solveig Og Johan P Sommers
Orgnummer 877 119 882
Telefon (+47) 22 83 50 00
Telefaks (+47) 22 83 07 66
E-post kjode@advika.no
Hjemmeside www.sommersstiftelse.no
Besøksadresse Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1338 Vika, 0112 Oslo

Nøkkelpersoner