Solveig Sommer og Johan P Sommers Stiftelse Til Klinisk Psykiatri Forskning

Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -112 -144
Driftsresultat -112 -145
Resultat før skatt 72 35
Årsresultat 0 35
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 5 880 5 808
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 5 880 5 808
Sum egenkapital og gjeld 5 880 5 808
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sommer Solveig Og Johan P Sommers
Orgnummer 877 119 882
Telefon (+47) 22 83 50 00
Telefaks (+47) 22 83 07 66
E-post kjode@advika.no
Hjemmeside www.sommersstiftelse.no
Besøksadresse Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1338 Vika, 0112 Oslo

Nøkkelpersoner