Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 49 68
Sum driftskostnader -51 -67
Driftsresultat -2 1
Resultat før skatt -2 1
Årsresultat -2 1
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 801 2 804
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 2 801 2 804
Sum egenkapital og gjeld 2 801 2 804
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Luftforsvarets Gave Og Hjelpefond
Orgnummer 877 130 282
Telefon (+47) 23 09 88 20
Telefaks (+47) 23 09 88 69
Besøksadresse Forsvarets Overkommando/ Luftforsvarsstaben Oslo Mil/Huseby, 0016 Oslo
Postadresse Flyplassveien 300, 1580 Rygge

Nøkkelpersoner