Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 90 94
Sum driftskostnader -92 -98
Driftsresultat -1 -4
Resultat før skatt -1 -4
Årsresultat -1 -4
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 803 2 804
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 2 803 2 804
Sum egenkapital og gjeld 2 803 2 804
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Luftforsvarets Gave Og Hjelpefond
Orgnummer 877 130 282
Telefon (+47) 23 09 88 20
Telefaks (+47) 23 09 88 69
Besøksadresse Forsvarets Overkommando/ Luftforsvarsstaben Oslo Mil/Huseby, 0016 Oslo
Postadresse Flyplassveien 300, 1580 Rygge

Nøkkelpersoner