Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 790 4 357
Sum driftskostnader -1 421 -1 850
Driftsresultat 3 369 2 507
Resultat før skatt 3 253 2 383
Årsresultat 2 421 1 706
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 482 4 949
Omløpsmidler 4 417 4 109
Sum gjeld 8 476 8 627
Sum egenkapital 871 850
Sum egenkapital og gjeld 9 347 9 476
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn P Hus D 130 AS
Orgnummer 877 353 702
Telefon (+47) 24 02 80 00
Telefaks (+47) 24 02 80 01
E-post post@mallingco.no
Hjemmeside www.malling.no
Besøksadresse c/o Malling & Co Forvaltning Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Postadresse c/o Malling & Co Forvaltning AS Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo

Nøkkelpersoner