Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 4 513 3 999
Sum driftskostnader -2 671 -2 210
Driftsresultat 1 842 1 789
Resultat før skatt 1 631 1 537
Årsresultat 1 190 1 093
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 5 485 6 021
Omløpsmidler 3 735 3 598
Sum gjeld 8 685 8 739
Sum egenkapital 943 1 253
Sum egenkapital og gjeld 9 628 9 992
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn P Hus D 130 AS
Orgnummer 877 353 702
Telefon (+47) 24 02 80 00
Telefaks (+47) 24 02 80 01
E-post post@mallingco.no
Hjemmeside www.malling.no
Besøksadresse c/o Malling & Co Forvaltning Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Postadresse c/o Malling & Co Forvaltning AS Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo

Nøkkelpersoner