Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 8 432 10 178
Sum driftskostnader -7 519 -10 245
Driftsresultat 914 -67
Resultat før skatt 968 58
Årsresultat 754 11
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 10 701 11 266
Sum gjeld 4 485 6 018
Sum egenkapital 6 499 5 744
Sum egenkapital og gjeld 10 983 11 762
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Big Horn Steak House Norge AS
Orgnummer 879 330 602
Telefon (+47) 22 83 44 33
E-post post@bighorn.no
Hjemmeside www.bighorn.no
Besøksadresse Aker Brygge Fjordalléen 16, 0250 Oslo
Postadresse Postboks 2303 VIKA, 0110 Oslo

Nøkkelpersoner