Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 223 1 363
Sum driftskostnader -1 516 -1 434
Driftsresultat 707 -71
Resultat før skatt 702 -79
Årsresultat 545 -79
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 331 705
Sum gjeld 1 060 579
Sum egenkapital 271 126
Sum egenkapital og gjeld 1 331 705
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Storm & Stille AS
Orgnummer 879 389 062
Telefon (+47) 906 85 043
Besøksadresse S/Y Athene Herbern Marine AS Stranden 30, 0250 Oslo
Postadresse Postboks 2350 Solli, 0201 Oslo

Nøkkelpersoner