Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 256 2 073
Sum driftskostnader -1 788 -1 865
Driftsresultat 467 207
Resultat før skatt 458 198
Årsresultat 327 138
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 436 1 142
Sum gjeld 931 835
Sum egenkapital 504 307
Sum egenkapital og gjeld 1 436 1 142
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Storm & Stille AS
Orgnummer 879 389 062
Telefon (+47) 906 85 043
Besøksadresse S/Y Athene Herbern Marine AS Stranden 30, 0250 Oslo
Postadresse Postboks 2350 Solli, 0201 Oslo

Nøkkelpersoner