Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 300 1 140
Sum driftskostnader -1 238 -1 256
Driftsresultat 63 -116
Resultat før skatt 61 -129
Årsresultat 61 -129
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 408 326
Sum gjeld 307 287
Sum egenkapital 101 39
Sum egenkapital og gjeld 408 326
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Storm & Stille AS
Orgnummer 879 389 062
Telefon (+47) 906 85 043
Besøksadresse S/Y Athene Herbern Marine AS Stranden 30, 0250 Oslo
Postadresse Postboks 2350 Solli, 0201 Oslo

Nøkkelpersoner