Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 573 1 518
Sum driftskostnader -639 -482
Driftsresultat 934 1 036
Resultat før skatt 555 637
Årsresultat 385 421
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 14 182 14 435
Omløpsmidler 539 763
Sum gjeld 16 137 16 580
Sum egenkapital 1 360 1 375
Sum egenkapital og gjeld 17 498 17 956
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Avd.
Orgnummer 879 439 582
Besøksadresse Storgata 29, 1723 Sarpsborg
Postadresse Storgata 29, 1723 Sarpsborg

Nøkkelpersoner