Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 737 1 688
Sum driftskostnader -642 -660
Driftsresultat 1 094 1 029
Resultat før skatt 1 277 1 201
Årsresultat 423 1 006
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 22 485 13 755
Omløpsmidler 1 943 1 427
Sum gjeld 22 351 14 166
Sum egenkapital 7 055 3 867
Sum egenkapital og gjeld 29 405 18 033
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Avd.
Orgnummer 879 439 582
Besøksadresse Storgata 29, 1723 Sarpsborg
Postadresse Storgata 29, 1723 Sarpsborg

Nøkkelpersoner