Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 260 1 175
Sum driftskostnader -1 113 -531
Driftsresultat 147 645
Resultat før skatt -236 449
Årsresultat -200 303
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 11 994 9 315
Omløpsmidler 223 3 835
Sum gjeld 13 726 14 298
Sum egenkapital 1 355 1 954
Sum egenkapital og gjeld 15 080 16 253
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Avd.
Orgnummer 879 439 582
Besøksadresse Storgata 29, 1723 Sarpsborg
Postadresse Storgata 29, 1723 Sarpsborg

Nøkkelpersoner