Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 38 529
Sum driftskostnader -226 -837
Driftsresultat -189 -308
Resultat før skatt -299 -434
Årsresultat -299 -434
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 61 93
Omløpsmidler 306 353
Sum gjeld 918 3 845
Sum egenkapital -330 -3 178
Sum egenkapital og gjeld 588 667
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vikaneset Havhotell AS
Orgnummer 879 585 562
Telefon (+47) 73 53 53 53
Telefaks (+47) 73 51 29 00
E-post post@vikaneset.no
Hjemmeside www.vikaneset.no
Besøksadresse Vikaneset, 6520 Frei
Postadresse Vikaneset, 6520 Frei

Nøkkelpersoner