Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 627 1 214
Sum driftskostnader -852 -2 704
Driftsresultat -226 -1 489
Resultat før skatt -1 502 -2 113
Årsresultat -1 502 -2 113
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 205 344
Omløpsmidler 248 340
Sum gjeld 3 211 15 640
Sum egenkapital -2 534 -14 032
Sum egenkapital og gjeld 678 1 608
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vikaneset Havhotell AS
Orgnummer 879 585 562
Telefon (+47) 73 53 53 53
Telefaks (+47) 73 51 29 00
E-post post@vikaneset.no
Hjemmeside www.vikaneset.no
Besøksadresse Vikaneset, 6520 Frei
Postadresse Vikaneset, 6520 Frei

Nøkkelpersoner