Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 19 161 20 341
Sum driftskostnader -20 149 -20 095
Driftsresultat -988 244
Resultat før skatt -1 020 238
Årsresultat -764 177
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 562 1 254
Omløpsmidler 3 981 3 784
Sum gjeld 4 822 3 399
Sum egenkapital 1 835 1 765
Sum egenkapital og gjeld 6 658 5 165
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fargerike Raglamyr
Orgnummer 881 261 812
Telefon (+47) 52 70 47 47
Telefaks (+47) 52 70 47 57
Hjemmeside www.fargerike.no
Besøksadresse Longhammarvegen 21, 5536 Haugesund
Postadresse Postboks 1603, 5505 Haugesund

Nøkkelpersoner