Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 4 344 359 4 128 649
Sum driftskostnader -4 030 116 -3 831 424
Driftsresultat 314 243 297 226
Resultat før skatt 318 016 296 156
Årsresultat 247 896 227 804
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 103 605 99 243
Omløpsmidler 1 603 084 1 306 905
Sum gjeld 437 132 383 369
Sum egenkapital 1 272 769 1 024 873
Sum egenkapital og gjeld 1 709 901 1 408 242
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Biltema Norge AS
Orgnummer 882 692 302
Telefon (+47) 32 84 91 10
Telefaks (+47) 52 70 06 01
E-post btnorge@c2i.net
Hjemmeside www.biltema.no
Besøksadresse Hegsbroveien 52, 3401 Lier
Postadresse Postboks 74, 3401 Lier

Nøkkelpersoner