Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 8 701 9 658
Sum driftskostnader -13 142 -8 204
Driftsresultat -4 441 1 454
Resultat før skatt -5 073 964
Årsresultat -3 957 787
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 99 787 100 910
Omløpsmidler 11 344 8 840
Sum gjeld 44 523 43 829
Sum egenkapital 69 844 68 999
Sum egenkapital og gjeld 114 367 112 828
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fritzøe Brygge Drift AS
Orgnummer 883 528 662
Telefon (+47) 33 12 11 00
Telefaks (+47) 33 18 34 11
E-post eiendom@fritzoe.no
Hjemmeside www.eiendom.fritzoe.no
Besøksadresse Sanden 1, 3264 Larvik
Postadresse Postboks 15 Fritzøe Brygge, 3285 Larvik

Nøkkelpersoner