Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 426 389 425 787
Sum driftskostnader -377 472 -369 351
Driftsresultat 48 917 56 436
Resultat før skatt 90 638 99 285
Årsresultat 90 561 99 196
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 274 249 244 662
Omløpsmidler 964 381 910 474
Sum gjeld 355 621 285 434
Sum egenkapital 1 109 159 1 031 881
Sum egenkapital og gjeld 1 464 781 1 317 315
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Utdanningsforbundet
Orgnummer 884 026 172
Telefon (+47) 24 14 20 00
Telefaks (+47) 24 14 21 00
E-post akershus@utdanningsforbundet.no
Hjemmeside www.utdanningsforbundet.no
Besøksadresse Hausmanns gate 17, 0182 Oslo
Postadresse Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo

Nøkkelpersoner