Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 600 1 960
Sum driftskostnader -2 290 -1 668
Driftsresultat -690 292
Resultat før skatt -485 292
Årsresultat -378 223
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 843 2 032
Sum gjeld 1 341 1 099
Sum egenkapital 1 461 1 840
Sum egenkapital og gjeld 2 802 2 938
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Stanley K&k Fashion AS
Orgnummer 884 274 672
Telefon (+47) 977 27 322
Mobiltelefon (+47) 410 34 020
Besøksadresse Nedre Prinsensdals vei 85 C, 1263 Oslo
Postadresse Nedre Prinsensdals vei 85 C, 1263 Oslo

Nøkkelpersoner