Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 042 1 051
Sum driftskostnader -1 123 -929
Driftsresultat -81 122
Resultat før skatt -91 99
Årsresultat -68 73
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 62 556
Omløpsmidler 1 245 1 500
Sum gjeld 574 1 169
Sum egenkapital 1 469 1 537
Sum egenkapital og gjeld 2 043 2 706
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Stanley K&k Fashion AS
Orgnummer 884 274 672
Telefon (+47) 977 27 322
Mobiltelefon (+47) 410 34 020
Besøksadresse Nedre Prinsensdals vei 85 C, 1263 Oslo
Postadresse Nedre Prinsensdals vei 85 C, 1263 Oslo

Nøkkelpersoner