Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 910 3 380
Sum driftskostnader -3 073 -3 373
Driftsresultat -164 7
Resultat før skatt -174 -4
Årsresultat -127 -4
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 559 741
Sum gjeld 603 612
Sum egenkapital 32 158
Sum egenkapital og gjeld 635 770
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kristiansen M & M AS
Orgnummer 885 266 452
Telefon (+47) 478 41 114
Telefaks (+47) 33 39 96 82
Mobiltelefon (+47) 928 98 473
E-post Hegea2@online.no
Hjemmeside www.mogmkristiansen.com/
Besøksadresse Nilsåsveien 45 B, 3132 Husøysund
Postadresse Nilsåsveien 45 B, 3132 Husøysund

Nøkkelpersoner