Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 577 1 996
Sum driftskostnader -1 459 -2 032
Driftsresultat 119 -37
Resultat før skatt 118 -52
Årsresultat 86 -45
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 35 0
Omløpsmidler 357 150
Sum gjeld 371 246
Sum egenkapital 73 -13
Sum egenkapital og gjeld 444 233
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kristiansen M & M AS
Orgnummer 885 266 452
Telefon (+47) 478 41 114
Telefaks (+47) 33 39 96 82
Mobiltelefon (+47) 928 98 473
E-post Hegea2@online.no
Hjemmeside www.mogmkristiansen.com/
Besøksadresse Nilsåsveien 45 B, 3132 Husøysund
Postadresse Nilsåsveien 45 B, 3132 Husøysund

Nøkkelpersoner