Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 82 264 89 801
Sum driftskostnader -93 769 -90 293
Driftsresultat -11 505 -492
Resultat før skatt 7 113 20 864
Årsresultat 5 595 16 476
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 309 368
Omløpsmidler 138 573 169 639
Sum gjeld 70 417 115 694
Sum egenkapital 157 185 151 589
Sum egenkapital og gjeld 227 602 267 284
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kjedehuset AS
Orgnummer 886 642 822
Telefon (+47) 958 16 000
Telefaks (+47) 85 03 78 50
Mobiltelefon (+47) 958 16 000
E-post mail@kjedehuset.no
Hjemmeside www.kjedehuset.no
Besøksadresse Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo
Postadresse Gjerdrums vei 19, 0484 Oslo

Nøkkelpersoner